O mnie

Jestem magistrem psychologii klinicznej, certyfikowaną psychoterapeutką, analityczką grupową i doktorem nauk humanistycznych. Specjalizuję się w psychoterapii osób dorosłych.

Pomagam osobom doświadczającym różnego rodzaju trudności emocjonalnych, będącym w kryzysie życiowym, po zdarzeniach traumatycznych, zmagającym się z przewlekłymi chorobami somatycznymi i psychicznymi, doświadczającym trudności z zaakceptowaniem siebie w obszarze tożsamości płciowej bądź orientacji psychoseksualnej, doznającym przemocy bądź dyskryminacji, doświadczającym zaburzeń lękowych, depresji, zaburzeń osobowości, zaburzeń jedzenia. Pracuję także z parami oraz prowadzę psychoterapię grupową w podejściu analitycznym.

MOJE WYKSZTAŁCENIE:

Ukończyłam czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii indywidualnej i grupowej opartej na teoriach psychoanalitycznych w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, gdzie uzyskałam Certyfikat Psychoterapeuty (nr 71) oraz Certyfikat Analityka Grupowego (nr 104). Szkolenie to jest akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”.

Wcześniej ukończyłam psychologię kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (obecnie: Uniwersytet SWPS), broniąc pracy magisterskiej na temat zaburzeń potraumatycznych. Na Uniwersytecie Warszawskim zaś ukończyłam studia literaturoznawcze i obroniłam doktorat na temat kulturowej pamięci i literackiej twórczości drugiego pokolenia ocalałych z Holokaustu.

MOJE DOŚWIADCZENIE:

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje staże kliniczne i pracę w obszarze diagnozy psychologicznej, interwencji kryzysowej oraz psychoterapii indywidualnej, psychoterapii partnerskiej oraz psychoterapii grupowej m.in. w takich instytucjach, jak:

  • Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie – Oddział Zaburzeń Nerwicowych
  • Szpital Nowowiejski w Warszawie – Oddział XI Rehabilitacji Psychiatrycznej
  • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
  • Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Hostel Interwencyjny dla osób LGBT
  • Centrum Pomocy Psychologicznej UW

Stale doskonalę swój warsztat i poszerzam wiedzę, biorąc udział w szkoleniach, konferencjach naukowych i seminariach.

Pracę terapeutyczną poddaję stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTP.

Więcej informacji na temat oferowanej pomocy psychoterapeutycznej znajduje się tutaj, zaś o współczesnej psychoterapii psychodynamicznej/psychoanalitycznej można przeczytać tutaj oraz tutaj.

Zapraszam do kontaktu.

Anna Mach-Żebrowska