Etyka zawodowa

Dictionary definition of the word Ethics.Jestem magistrem psychologii klinicznej, co oznacza, że obowiązuje mnie etyka zawodowa psychologa. Jako członkinię Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP) obowiązuje mnie Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa opracowany przez PTP.

Ukończyłam szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, którego jestem członkinią i w którym się superwizuję, obowiązuje mnie więc także kodeks etyczny Instytutu.

Ponadto, jako psychoterapeutka współpracująca z centrum terapii Otwarta Przestrzeń, współtworzyłam kodeks etyczny opracowany z myślą o pracy z osobami LGBTQIA+. Te szczegółowe zasady opracowaliśmy na podstawie wytycznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (APA). Kodeks Otwartej Przestrzeni można przeczytać tutaj.

Poniżej przedstawiam skrótowo najważniejsze zasady etyki zawodowej, które obowiązują mnie w mojej pracy terapeutycznej:

  1. Obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej: Wszystkie informacje o osobie zgłaszającej się na konsultacje i psychoterapię są poufne. Nie mogą być przekazywane innym osobom. W przypadku prezentowania lub konsultowania pracy terapeutycznej w ramach szkolenia zawodowego lub superwizji informacje o pacjentach muszą być starannie zakamuflowane. Superwizora również obowiązuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta_tki lub innej osoby.
  2. Obowiązek ustalenia kontraktu terapeutycznego: Kontrakt obejmuje ustalenie zasad uczestnictwa w terapii, częstotliwości i długości spotkań, warunków odwoływania sesji, warunków odpłatności. Kontrakt powinien zostać ustalony podczas pierwszych kilku sesji.
  3. Standardy etyczne pracy: W pracy terapeutycznej kieruję się przede wszystkim dobrem osoby zgłaszającej się na konsultacje i psychoterapię. Wszystkie doświadczenia pacjenta_tki traktuję z należytym szacunkiem i zrozumieniem. Moje kontakty z pacjentami ograniczają się do sytuacji terapeutycznych. Muszę ściśle przestrzegać granic relacji terapeutycznej. Naciski lub wykorzystywanie o charakterze seksualnym, fizycznym, emocjonalnym lub finansowym stanowią pogwałcenie zasad profesjonalnych. Nie wolno mi pracować w warunkach ograniczonej woli lub osądu, pod wpływem alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość, w chorobie oraz w stanie ograniczeń związanych z wiekiem.
  4. Procedura wnoszenia zażaleń: Wszelkie naruszenia kodeksu etycznego mogą zostać zgłoszone do Komisji Etycznej odpowiedniej organizacji. W przypadku mojej pracy są to dwie organizacje, których jestem członkinią: Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”.