Psychoterapia par

336253Tworzenie bliskiej relacji z drugą osobą bywa niełatwym zadaniem. Choć nieporozumienia w związkach stanowią nieodłączny element rozwoju i dynamiki relacji dwojga osób, to czasem mogą prowadzić do poważnego kryzysu, niezadowolenia czy rozczarowania. Nierzadko na jakość związku wpływają bieżące kłopoty zawodowe, finansowe czy wychowawcze. Zdarza się też, że trudności wiążą się z emocjonalnym bagażem doświadczeń z przeszłości, wnoszonym do relacji przez każdego z partnerów. Niezależnie od przyczyny kryzysu podczas spotkania z terapeutą para ma możliwość rozmowy na temat swojej sytuacji w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze.

Z konsultacji psychoterapeutycznej mogą szczególnie skorzystać:

  • pary, które czują, że nieporozumienia zdarzają się zbyt często
  • pary poszukujące drogi do wyjścia z kryzysu
  • pary przeżywające traumatyczną żałobę
  • pary, które zmagają się z problemem niewierności
  • pary doświadczające trudności w komunikacji (na przykład tzw. „ciche dni”)
  • pary zmagające się z przemocą emocjonalną, fizyczną, seksualną lub ekonomiczną jednego lub obojga partnerów
  • pary, które chciałyby lepiej rozumieć swoje potrzeby i oczekiwania
  • pary, które chciałyby tworzyć bardziej satysfakcjonujący związek
  • pary rozważające, czy nadal być ze sobą
  • zarówno małżeństwa i pary dwupłciowe, jak i pary jednopłciowe

Na pierwszym spotkaniu wysłucham każdego z partnerów, porozmawiam z parą o historii związku i obecnej sytuacji, opowiem o swoich metodach pracy. Następnie, jeśli partnerzy wyrażą chęć, by podjąć psychoterapię, wówczas wspólnie ustalimy główne cele terapii i zaplanujemy dalszą pracę – w tym liczbę i częstotliwość spotkań.

Na zdjęciu: Marina Abramovic i Ulay, performance z 1980 r.